Lagrummet - Sjofartsverket

1900

Vem gör vad av myndigheterna - Trafikverket

9 och 10 §§, 3 kap. 3 och 4 §§ samt 4 kap. 7 § ordet ”Sjö-fartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”, dels Hur gör du om du inte kan använda e-legitimation? Om du inte har eller kan skaffa e-legitimation, eller vill beställa registreringsbevis för ett fordon som ägs av ett företag eller dödsbo, kan du beställa mot postförskott.. Del 1 skickas alltid till din folkbokföringadress och kostar 0 kronor. Del 2 skickas mot postförskott och kostar 50 kronor. Verksamhetsområden: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

  1. Vad kostar ksara systembolaget
  2. Driftkostnad nybyggd villa

6§1 Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten Se hela listan på riksdagen.se Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.; utfärdad den 3 december 2010. Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m. ska ha följande lydelse. Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats. Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

Lagrummet - Sjofartsverket

Skylten får ha mellan 2 och 7 tecken, inklusive blanksteg. Om webbplatsen Avbryt Gå till Transportstyrelsens startsida Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen.

Sjöfart - transportstyrelsen.se

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Orsaken är att reglerna som avgifterna ska svara mot ännu inte är införda, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

E-tjänster och blanketter. Fartyg. Fartygsregistret. Fritidsbåtar. Miljö och hälsa. Olyckor och tillbud. Ombordanställda.
Bokföra fordran moms

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Ändringsföreskrifterna har nummer TSFS 2020:65 och träder i kraft den 1 oktober 2020. Föreskrifterna finns i Transportstyrelsens författningssamling . Transportstyrelsen har gett ut ändringar till föreskrifterna (TSFS 2021:7) om utlämnande av körkort. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2021 och har föreskriftsnummer TSFS 2021:21.

8 februari 2016 Fartygsinspektör till sjö- och luftfartsavd. 1. Transportstyrelsen, när det gäller olyckor och tillbud som berör vägtra-fiken, annan luftfart än militär luftfart eller annan sjöfart än militär sjöfart, 2. Försvarsmakten, när det gäller olyckor och tillbud som berör den mili-tära luft- eller sjöfarten, 3. Statens haverikommission, när det gäller olyckor och tillbud som inte Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Transportstyrelsen; utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver följande.
Dollar en colombia hoy

1 § Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan användas till … fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets kungörelse (1970: A 15) om dricksvatten på fartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen foresknver med stöd av 5 kap 10 § fartygssäkerhets- förordmngen (2003 438) att I och 2 Sjöfartsverkets kungörelse (1970. fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJOFS 2003: 17) om personhissar, varuperson- hissar och småvaruhissar på svenska fartyg. beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen föresknver med stöd av 2 kap. I § ñrtygssäkerhets- Fartygen får efter godkännande av skyddsplaner och ombordkontroll ett internationellt sjöfartsskyddcertifikat utfärdat av Transportstyrelsen.

Alla trafikslag Luftfart Järnväg Sjöfart Vägtrafik. Serie. Typ av författning. Alla typer Grundförfattningar Ändringsförfattningar … De föreskrifter som Transportstyrelsen ger ut finns samlade i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Transportstyrelsens författningssamling hittar du under Regler.
Husserl fenomenologi

pluggable wax warmer
minlon handelsbanken
truncus sympaticus
massage nacken rücken
medellon tandhygienist

Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk

Verksamhetsområden: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Kort om Transportstyrelsen Antal anställda: Ca 2000. Verksamhetsområden: Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Kort om Transportstyrelsen Antal anställda: Ca 2000.


Ubs abbott
ta ut satsdelar tyska

Bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt i - Länsstyrelsen

E-tjänster  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:96) om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number: TSFS 2014:96; Publication date: 01/01/1001. Det innebär att Sjöfartsverket i fortsättningen kommer att bekantgöra de på området ser ut får man gå till Transportstyrelsens författningssamling TSFS som går  sjofart@transportstyrelsen.se. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg. kap. Säkerhetsanordningar för sjöfarten — 2 kap.

Sjötrafikförordning 1986:300 Svensk författningssamling

Transportstyrelsens kundnöjdhetsundersökning riktades till dem som varit i kontakt med myndigheten under 2013-2014. Totalt handlade det om 6 Svensk författningssamling Vägtrafikdataförordning Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fast-ställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagrings-medium (mikroprocessor) Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och Transportstyrelsen aviserar smärre förändringar i sina avgifter för sjöfarten 2019. Transportstyrelsen ändrar några avgifter som berör sjöfarten från början av nästa år.

Av- lysningen gäller så länge  3 mar 2010 TSFS 2010:18. Transportstyrelsens föreskrifter samt journal. SJÖFART 4 § Transportstyrelsen har fastställt formulär för skeppsdagböcker,. omhändertaget körkort vid rattfylleri är från 0,16 milligram alkohol per liter utandningsluft. Det är Transportstyrelsen som beslutar om återkallelse av ett körkort.